Privacy policy

Wij respecteren jouw privacy en verwerken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Protislank
Website: https://www.protislank.nl / https://www.protislank.be
Telefoonnummer: +31 (0) 223 - 630233
Inschrijfnummer: KvK: 68962703
BTW-nummer: NL187199450B02

2. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
- Voor het ontvangen van de gegevens op onze website gebruiken wij codering technologieën die erkend worden binnen de IT-sector als gangbare standaarden.
- Om het verlies, het onrechtmatige gebruik of de wijzigingen te voorkomen van de informatie die wij ontvangen op onze website hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd.

3. E-mailadres gegevens
Wij garanderen dat bij het verzamelen van de e-mailadres gegevens dat deze informatie niet wordt gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicaties wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

4.Telefoonnummer
Wij zullen het opgegeven telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

5. Postadres
Het opgegeven postadres zal enkel gebruikt worden voor het verzenden van informatie/bestellingen die door de klant worden aangevraagd.

6. Overige persoonsgegevens
Wij verwerken overige persoonsgegevens alleen (het uitlezen van o.a. randapparatuur, door middel van cookies of anderszins) indien:

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
- de uitvoering van een gesloten overeenkomst met de klant.
- de goede invulling van een publiekrechtelijke taak.
- de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (dit tenzij het belang of fundamentele rechten en vrijheden van de klant boven dit belang prevaleren).

2. Er toestemming is gegeven door de klant voor de verwerking bij het verzamelen van de desbetreffende informatie.
 Onder geen enkel beding worden de gegevens langer bewaard dan dat het noodzakelijk is voor de verwerking en de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn.

7. Bijzondere persoonsgegevens
De informatie die verzameld wordt zal alleen intern worden gebruikt en onder geen beding worden doorgegeven aan derden.

8. Veiligheid van de opgeslagen gegevens
- De pagina waarop de persoonsgegevens verstrekt worden is voorzien van een beveiligde verbinding.
- De wachtwoorden worden altijd gehast opgeslagen.
- Wij zorgen ervoor dat er zo min mogelijke gegevens van de klanten in onze database staan opgeslagen en wij zorgen er ook voor dat er helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders mogelijk is.
- Wij garanderen een passend beveiligingsniveau en nemen hiervoor dan ook technische en organisatorische maatregelen.Wij laten de website periodiek toetsen tegen het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (bijvoorbeeld aanvallen).
- Als de door de klant aangevraagde persoonsgegeven per e-mail worden verzonden dan wordt dit gedaan via een beveiligde verbinding.
- Al onze systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste patches hiervan die beveiliging gerelateerd zijn. Ook zijn alle andere belangrijke software waarmee wij werken voorzien van de laatste beveiliging gerelateerde patches zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9. Toegang voor de klant tot zijn/ haar gegevens
Als de klant toegang wenst tot de door zijn/haar ingevulde persoonsgegevens voor eventuele aanpassingen, aanvullingen of verwijdering van informatie dan is dit mogelijk door contact op te nemen met onze klantenservice. Dit is mogelijk via klantenservice@protislank.nl 

10. Contact
Indien er nog vragen zijn over het privacy beleid van Protislank dan kan er contact opgenomen worden met ons via klantenservice@protislank.nl of telefonisch tijdens de openingstijden via +31 (0) 223 - 630233. Hier kan je met al je vragen en suggesties terecht.

Privacy & beveiliging
Alle gegevens die op onze website worden geplaatst en die via  de e-mail naar ons verstuurt worden verwerken wij met de grootst mogelijke discretie. Wij delen geen enkele van deze gegevens met derden. Wij doen er ook alles aan om de veiligheid van deze website optimaal te houden. Op het moment dat er middels vreemde IP-adressen een verbinding gemaakt word met onze server krijgen wij per direct een melding. Zo kunnen onze technici direct ingrijpen en alle gegevens veilig stellen. Er worden regelmatig back ups van de gegevens gemaakt en deze worden nooit uitgewisseld met externe servers. Wij maken gebruik van cookies op deze website die geplaatst worden op de computer wanneer er bepaalde handelingen op de webpagina’s van deze site worden verricht. Deze cookies dienen uiteraard alleen ter verbetering van de gebruikerservaring op onze website.