Contra-indicaties

Op een prettige en verantwoorde manier je streefdoel bereiken kan met het proteinedieet. Wel willen wij er nadrukkelijk op wijzen dat in sommige gevallen eerst een arts dient te worden geraadpleegd. Dit omdat je in sommige gevallen absoluut niet aan een proteinedieet mag beginnen. Als er gebruik word gemaakt van medicijnen of heb je een medische geschiedenis dan adviseren wij voordat er aan het dieet word begonnen een arts te raadplegen.

Raadpleeg een arts in het geval van:

 • Hart- en vaatziekten
 • Gebruik van bètablokkers
 • Uitstralende pijn op de borst
 • Uitstralende pijn naar de arm of tussen de schouders.
 • Kortademigheid
 • Ziekte van Crohn
 • Suikerziekte (diabetes type 1)
 • Epilepsie
 • Antidepressiva
 • Gluten allergie (alleen beperkt mogelijk)
 • Behandeling colchine
 • Bloedarmoede
 • Diuretica

Wij raden het dieet af in het geval van:

 • Lever of nier aandoeningen
 • Eiwitallergie of lactose allergie
 • Eetstoornissen zoals Boulimia of Anorexia
 • Kinderen in de groei
 • Tijdens de zwangerschap of borstvoeding
 • TIA (attack) of CVA (beroerte)

Mocht jouw BMI hoger zijn dan 35 dan raden wij het aan om het proteinedieet te volgen met professionele ondersteuning van een arts, diëtist of voedingsdeskundige.

Aan de informatie op deze site is uiterste zorg besteed toch kan het voorkomen dat er fout of onvolkomenheden op de site voorkomen. Protislank kan eventuele onjuistheden of onvolledigheden die zich op de site bevinden niet uitsluiten. Protislank wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die zich voordoen uit de aanwezigheid van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden van de informatie die zich op de website bevind van de hand.

De gegevens op de website dienen ook nooit te worden opgevat als een vervanging van professionele advies of het oordeel van een arts, diëtist of andere professionele deskundige.