Disclaimer

Algemeen
Protislank (Kamer van Koophandel 69785589), verleent u hierbij toegang tot www.protislank.nl & www.protislank.be (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Protislank behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Protislank spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website, zoals voedingswaarden, allergenen en ingredienten, geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Protislank.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele & visuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Protislank en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Protislank, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. © 2018 Alle rechten voorbehouden.